Mijn naam is Erik van den Brink

Verbinder, gevoelsmens en bouwer.

Mijn effectiviteit ligt in mijn enthousiasme en door het maken van verbindingen tussen mensen en expertises, altijd met het doel de veiligheid in het bedrijf naar een hoger niveau te brengen, samen te bouwen aan een veilige en prettige werkomgeving.

People, planet
Daarbij ben ik ervan overtuigd dat veiligheid en gezondheid (zorg voor de mens), in balans behoort te zijn met een duurzaam milieu (zorg voor onze planeet). Duurzaam en veilig werken maakt het mogelijk voor volgende generaties gezond te leven op een gezonde planeet.

& profit
In onze huidige kapitalistische maatschappij betekent dit een postieve omzet genereren (zorg voor winst). Geld verdienen is prima, voor mij persoonlijk hoeft dit niet te leiden tot winst maximalisatie ( = disbalans ). Voorwaarde bij deze realisatie is zowel met korte- als lange -termijneffecten rekening te houden.

Mijn focus als veiligheidsdeskundige is daarmee om de continuïteit van veilig werken op zowel korte als lange termijn te waarborgen.


Hierbij werk ik actief aan het opbouwen van een management systeem (ISO etc) door dit op de praktijk te baseren en efficiënt in te richten. In dit management systeem is mijn primaire focus als veiligheidskundige altijd gericht op de mens en zijn werkomgeving.
Succesvolle bedrijfsvoering is samen risico’s identificeren en hierbij de juiste beheersmaatregelen te nemen, om continuïteit in veiligheid te borgen.


Care4HSE B.V. is een eenmanszaak gerund door Erik van den Brink, een allround deskundige op de vakgebieden Veiligheid, Arbo, Kwaliteit en Milieu.

Achtergrond:
Veiligheid als passie – Hogere Veiligheidskundige opleiding gevolgd – HVK – PHOV
Bedrijfskunde – Master of Science in Management – PG diploma
Milieukunde als basis – HBO van Hall Instituut – milieu management

Loopbaan:
Als KAM manager of HSE officer gewerkt in diverse bedrijven en in die functie verantwoordelijk voor KAM/HSE beleid en de uitvoering daarvan. Onderdeel van het management team, ondersteuning aan diverse werkgroepen en in de praktijk met de werknemers in de productie of buiten in de bouw/ montage primair er gezamenlijk voor zorgen dat de werkomstandigheden veilig zijn. Secundair staat milieu en kwaliteit, alhoewel deze aandachtsgebieden in de dagelijkse praktijk volledig zijn geïntegreerd. Deze integratie geeft een meerwaarde op zich.

Van 2009 tot 2014 als senior adviseur bij KWA Bedrijfsadviseurs gewerkt. In deze periode bij zeer veel bedrijven opdrachten uitgevoerd, waarbij ik het vakgebied van veiligheidskundige in de rol van consultant mij meester heb kunnen maken. Dit heb ik met veel plezier gedaan, in samenwerking met 60 professionals en experts van KWA Bedrijfsadviseurs zelf (met vakgebieden, zoals energie, bodem, water en ook kwaliteit, arbo en milieu.)
Door een uitdagende opdracht met ‘international exposure’ bij DFE Pharma de kans gekregen om het HSE beleid op mondiaal niveau op te zetten in Nederland, Duitsland, India en Nieuw Zeeland.

Na deze opdracht verhuisd en gevestigd in Maastricht. Dit was het moment om het op eigen kracht te gaan doen en de de nog steeds bestaande en goede samenwerking met KWA Bedrijfsadviseurs te handhaven. Hierbij een interessante klantenkring opgebouwd, mede door aansluiting bij een hele prettige en effectieve netwerk club (www.business-leads.nl)

Op dit moment ook weer in dienst getreden bij MosaMeat, waarmee ik de cirkel rond maak en al mijn expertise in de praktijk kan brengen bij een bedrijf die daadwerkelijk een verschil kan maken op het gebied van klimaatverandering.

Voor meer details over mijn loopbaan/carrière/leer- en werkervaring verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel.