In samenwerking bouwen aan en realiseren van een duurzame balans tussen ‘people, planet & profit.

Mijn naam is Erik van den Brink , Allround Veiligheidsdeskundige op de vakgebieden Veiligheid, Arbo, Kwaliteit en Milieu.


Veiligheid is iets waar je onbewust dagelijks mee bezig bent.

Bewust risico’s beheersen vereist zelfstandigheid, in staat zijn een (gewijzigde) situatie te beoordelen en verantwoord te handelen. Een confronterende factor is dat we ons hierbij bewust worden van de kwetsbaarheid van ons lichaam. Alleen als we wel accepteren dat er altijd een kans is op een ongeval, dan is het logisch dat we onze kwetsbaarheid willen beschermen en dus de risico’s willen weten en bepalen hoe we dan veilig kunnen werken!

Onze opvoeding, opleiding, ervaring en eigen karakter zorgen ervoor dat we onbewust continue keuzes maken waarmee de dagelijkse risico’s beoordelen en keuzes maken met de verwachting dat jou niets overkomt. Helaas veroorzaakt continue blootstelling ook blindheid voor deze situaties, waardoor we deze risico’s niet meer zien, hieraan ‘gewend’ zijn geraakt en ons onbewust toch bloot stellen aan risico’s. We zijn verleerd bewust deze risico’s te zien.

Ik help graag bij het opnieuw leren zien en het inzichtelijk maken van de voor u relevante risico’s. Als deze risico’s zijn herkent en de juiste beheersmaatregelen zijn geformuleerd is de veiligheid daadwerkelijk, aantoonbaar en voor ieder op een acceptabele wijze verbeterd.

Wilt u dat uw medewerkers met elkaar kunnen werken in een veilige werkomgeving?


Samenwerkingen